PRACODAWCY

Cudzoziemiec przebywający w Polsce może zostać zatrudniony na podstawie:

1) jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu na pracę);

2) zezwolenia na pracę (A, B, C, D, E);

3) oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;

4) zezwolenia na pracę sezonową.

Profesjonalne Kobieta
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Warszawa (Karta Pobytu Warszawa)

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest wydawane cudzoziemcowi, który swoją przyszłość zawodową wiąże z konkretnym pracodawcą. W przeciwieństwie jednak do zezwolenia na pracę bądź oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy zezwolenie na pobyt czasowy i pracę stanowi jednocześnie podstawę do pobytu cudzoziemca w Polsce, jak i do pracy u danego pracodawcy. 

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla pracownika związana jest z koniecznością zgromadzenia znacznej ilości dokumentacji z różnych urzędów.

Możemy w tym Państwa wyręczyć. 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy Warszawa:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wydawane jest cudzoziemcowi będącemu obywatelem jednego z wymienionych poniżej państw:

- Armenii;

- Białorusi;

- Gruzji;

- Mołdawii;

- Rosji;

- Ukrainy.

Procedura związana z uzyskaniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest o tyle uprzywilejowana, iż uzyskanie takiego oświadczenia nie stanowi większego problemu. Urząd Pracy ma obowiązek wydać je w ciągu 7 dni roboczych (czyli w praktyce jest to 9 dni z weekendem). Minusem jest czas, przez który cudzoziemiec może na podstawie tego oświadczenia pracować. Jest to bowiem 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W praktyce cudzoziemiec pracuje 6 miesięcy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zaś kolejne 6 nie ma już podstawy do zatrudnienia (oczywiście można to obejść - przykładowo składając dla cudzoziemca wniosek o zezwolenie na pracę bądź wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę u danego pracodawcy - wówczas, cudzoziemiec może legalnie pracować u danego pracodawcy, aż do momentu uzyskania przedmiotowego oświadczenia).

Oświadczenie dla cudzoziemca Warszawa - obowiązki pracodawcy

Po otrzymaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy pracodawca jest zobligowany do poinformowania urzędy pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez pracownika. Ma na to aż 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej na oświadczeniu. W dalszej kolejności należy zawrzeć z pracownikiem umowę na piśmie. Pamiętaj, aby była ona zawarta w języku zrozumiałym dla cudzoziemca. W dalszej kolejności należy zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych.

Chcesz, abyśmy pomogli Ci uzyskać oświadczenie o powierzeniu wykonywaniu pracy dla pracownika? 

Zezwolenie na pracę Warszawa:

Najczęściej uzyskiwanym zezwoleniem na pracę są zezwolenia na pracę typu A i B. Zezwolenie typu A jest powszechnie zdobywanym zezwoleniem - dzięki niemu pracodawcy mogą uzyskać podstawę do zatrudnienia pracownika na okres od roku do 3 lat. Zezwolenia na pracę typu A można uzyskać w trybie koordynowanym bądź w trybie niekoordynowanym. Zezwolenia na pracę uzyskanie w trybie niekoordynowanym (przez portal praca.gov.pl) są bardziej czasochłonne, gdyż aby je otrzymać, należy czekać parę miesięcy. Dużo wygodniejszym sposobem jest uzyskanie zezwolenia na pracę w trybie koordynowanym w tym przypadku na takie zezwolenie czeka się około 4-6 tygodni (w zależności od tego, jak szybko uda się uzyskać informację starosty dla konkretnego pracownika).

Pozostaje jeszcze kwestia zezwoleń na pracę typu B. Powinni je uzyskać cudzoziemcy pełniący funkcje kierownicze w spółkach (np. członek zarządu lub prokurent), którzy przebywają w Polsce przez okres ponad 6 miesięcy. Jeżeli cudzoziemiec pełni funkcje kierownicze w spółce ponad 6 miesięcy oznacza to, iż pracuje nielegalnie, co może narazić go na uzyskanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Chcesz, abyśmy pomogli Ci uzyskać zezwolenie na pracę?