Usługi

2. Prawo Spółek

Prawo Spółek 

Nasza kancelaria w sposób wszechstronny specjalizuje się z prawie spółek handlowych - posiadając w tym temacie ponad 10 - letnie doświadczenie. Wśród oferowanych przez nas usług znajduje się m. in.:

 • przygotowanie umów oraz aktów założycielskich spółek (uwzględniających indywidualny charakter podmiotu, kompleksowo zabezpieczające wnoszony kapitał;

 • zmiany w umowach/statutach oraz ich zgłaszanie do właściwych rejestrów;

 • zgłaszanie podmiotów do właściwych rejestrów;

 • stworzenie analiz i opinii prawnych dotyczących podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej;

 • bieżąca obsługa klientów korporacyjnych;

 • sporządzanie projektów umów handlowych;

 • łączenie, likwidacja i przekształcanie spółek;

 • upadłość i restrukturyzacja (postępowanie upadłościowe);

 • umowy kupna, analiza sytuacji prawnej podmiotu nabywanego;

 • tworzenie projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Wspólników;

 • tworzenie dokumentów wewnętrznych i regulaminów;

 • obsługa kontraktów - tworzenie, negocjacje, wypowiedzenie, odstąpienie;

 • tworzenie umów o pracę/umów cywilnopranwych;

 • optymalizacja podatkowa;

 • bieżąca obsługa prawna spółek;

 • due dilligence (analiza sytuacji prawnej spółek);

 • organizacja zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy;

 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców.

***

GoldBench

Kancelaria Doradztwa Prawnego

NIP: 5252806107

ul. Nowy Świat 51 lokal 8

00-042 Warszawa

 

tel.: 667 - 176 - 701 (pl, en)

tel.: 539 - 916 - 067 (ru)

mail: kontakt@goldbench.pl