Usługi

04. Imigracyjne

Legalizacja pracy cudzoziemców

W ramach Działu Prawa Imigracyjnego naszej kancelarii zapewniamy pracodawcom, a także pracownikom - cudzoziemców pomoc w uzyskaniu:

- zezwolenia na pracę typu A (dotyczy pracowników, których pracodawca zamierza zatrudnić w Polsce);

- zezwolenia na pracę typu B (dotyczy członków zarządu);

- zezwolenia na pracę typu C, D i E (dotyczy pracowników delegowanych na terytorium Polski z zagranicy);

- oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (dotyczy obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii);

- zarejestrowanego zaproszenia do Polski;

- wizy pracowniczej i innych wiz.

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Nasza kancelaria świadczy również usługi z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim uzyskania:

- jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce;

- zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności (firma, małżeństwo, studia, szkoła policealna itp.);

- zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

- zezwolenia na pobyt stały;

- obywatelstwa polskiego;

- zameldowania czasowego cudzoziemca;

- rejestracji pobytu obywatela UE w Polsce;

- transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego;

- rejestracji firmy w Polsce;

- weryfikacja legalności pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce;

- analiza i wybór najlepszej procedury legalizacji pobytu w Polsce;

- reprezentacja cudzoziemca przed urzędem, w tym w postępowaniu odwoławczym. 

***

GoldBench

Kancelaria Doradztwa Prawnego

NIP: 5252806107

ul. Nowy Świat 51 lokal 8

00-042 Warszawa

 

tel.: 667 - 176 - 701 (pl, en)

tel.: 539 - 916 - 067 (ru)

mail: kontakt@goldbench.pl