Usługi

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (Karta Pobytu na Pracę)

Cena: 1200 zł

Koszty administracyjne: 474 zł

Termin wykonania: 3 - 4 miesiące

W ramach powyższej ceny kancelaria kompletuje za Państwa wszystkie wymagane dokumenty i składa je w Państwa imieniu do urzędu.

2

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (Wysokie Kwalifikacje)

Cena: 1500 zł

Koszty administracyjne: 474 zł

Termin wykonania: 3 - 4 miesiące

W ramach powyższej ceny kancelaria kompletuje za Państwa wszystkie wymagane dokumenty i składa je w Państwa imieniu do urzędu.

3

Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (firmy)

Cena: 2500 zł

Koszty administracyjne: 374 zł

Termin wykonania: 3 - 4 miesiące

W ramach powyższej ceny kancelaria kompletuje za Państwa wszystkie wymagane dokumenty i składa je w Państwa imieniu do urzędu.

Cena obejmuje wykonanie biznesplanu

4

Zezwolenie na pobyt stały/Zezwolenie na pobyt rezydenta UE

Cena: 1800 zł

Koszty administracyjne: 674 zł

Termin wykonania: 3 - 4 miesiące

W ramach powyższej ceny kancelaria kompletuje za Państwa wszystkie wymagane dokumenty i składa je w Państwa imieniu do urzędu.

5

Zezwolenie na pobyt (studia, małżeństwo, związek itp.)

Cena: 1000 zł

Koszty administracyjne: 374 zł

Termin wykonania: 3 - 4 miesiące

6

Wykonanie BIZNESPLANU (karta pobytu na firmę)

Cena: 1000 zł

Termin wykonania: 10 dni

W ramach powyższej ceny kancelaria wykonuje dla Państwa kompleksowy biznesplan akceptowany przez Urząd ds. Cudzoziemców. 

7

Wniosek o przyśpieszenie postępowania/ponaglenie

Cena: 300

Termin wykonania: 1 dzień​

8

Odwołanie (potocznie: Apelacja)/Skarga na bezczynność

Cena: 800

Termin wykonania: 1 dzień 

9

Zezwolenie na pracę (każdy rodzaj)

Cena: 1000

Termin wykonania: 4 - 6 tygodni​

10

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Cena: 300 zł

Termin wykonania: 10 dni

11

Rejestracja spółki z o.o.

Cena: 1000 zł

Koszty: 350 zł

Termin wykonania: 3-4 dni

Powyższa wycena nie obejmuje opłat administracyjnych.

Do powyższej wyceny należy doliczyć podatek VAT.