Szanowni Państwo, 

Podane poniżej kwoty są kwotami brutto.  Do kwot nie są doliczone opłaty administracyjne.

Cena konsultacji wynosi 200 zł. 

 

Karta Pobytu Czasowego

Dokument pozwalający na legalny pobyt i pracę cudzoziemca przez okres od 1 do 3 lat.

Karta Pobytu Stałego/Karta Rezydenta UE

Dokument pozwalający na legalny pobyt cudzoziemca w Polsce na stałe.

Karta Pobytu (firma)

Dokument pozwalający na legalne prowadzenie firmy przez okres od 1 do 3 lat.

Obywatelstwo

Pomoc w uzyskaniu obywatelstwa w Polsce.

Odwołanie od decyzji negatywnej

Pomoc w zmianie negatywnej decyzji.

Pobyt nielegalny

Pomoc w wyjechaniu z kraju bez decyzji o zobowiązaniu do powrotu (deportu).

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę w Polsce na okres od 1 do 3 lat.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Zezwolenie na pracę w Polsce na okres do 6 miesięcy.