Usługi

1. Kredyty Frankowe

Pomoc Frankowiczom Warszawa - Kim jesteśmy?

Jesteśmy młodym i prężnym zespołem prawników, który przez ostatnie lata zdobywał doświadczenie w prestiżowych warszawskich kancelariach. Do tej pory nie przegraliśmy żadnej powierzonej nam sprawy.

Pomoc Frankowiczom - Współpraca z nami

Nasze doświadczenie zawodowe dotyczy zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych. Pracę nad sprawą zaczynami od szczegółowej analizy prawnej (opinii prawnej) Państwa sytuacji. Analiza prawna jest bezpłatna. 
Po przeprowadzonej analizie uzgadniamy z Klientem strategię działania, szacowane korzyści oraz wynagrodzenie kancelarii.

Podjęcie przez Klienta decyzji o współpracy z nami stanowi pierwszy krok. Kolejnym jest projekt umowy i pełnomocnictwa, które omawiamy z naszymi Klientami. Klienci umowę mogą z nami podpisać na miejscu - w Kancelarii, a także elektronicznie
- z dowolnego miejsca w Polsce.

Niezwłocznie po podpisaniu umowy przystępujemy do działania. Wszczynamy postępowanie reklamacyjne, zaś zaraz po nim postępowanie sądowe. Większość banków podejmuje "pozorne" próby zawarcia z naszymi Klientami ugód, są one jednak zdecydowanie mniej dla nich korzystne.

Kolejnym etapem jest przygotowanie pozwu i złożenie go do sądu. Klienci przez cały okres współpracy są informowani o przebiegu postępowania. Na parę dni przed każdą z rozpraw, na których wymagana jest obecność Klientów, organizujemy spotkanie w kancelarii bądź on - line w celu omówienia przebiegu posiedzenia. Chcemy, aby nasi Klienci byli w pełni przygotowani na to, co ich czeka na rozprawie. Na każdej z rozpraw obecny jest prawnik Kancelarii, który opiekuje się Państwa sprawą.

Nasza kancelaria opiekuje się Państwa sprawą w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, a także przed sądem apelacyjnym, które nie jest rzadkością w tego typu sprawach.

Pomoc Frankowiczom Warszawa - dlaczego my?

Jesteśmy młodym, agresywnym zespołem prawników - nastawionych na sukces. Walcząc o Państwa sprawę nastawiamy się na unieważnienie umowy w całości bądź  unieważnienie poszczególnych jej klauzul. Oba warianty oznaczają zwrot nadpłaconych bankowi  kwot.

 

Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek pytania związane z Państwa sprawą, polecamy wykonanie bezpłatnej analizy Państwa kredytu. W terminie 2 - 3 dni roboczych otrzymają Państwo całkowitą analizę możliwości związanych z Państwa sprawą.

 

***

GoldBench

Kancelaria Doradztwa Prawnego

NIP: 5252806107

ul. Nowy Świat 51 lokal 8

00-042 Warszawa

 

tel.: 667 - 176 - 701 (pl, en)

tel.: 539 - 916 - 067 (ru)

mail: kontakt@goldbench.pl